pühapäev, 12. juuli 2015

neljapäev, 2. juuli 2015

Koolitusreisile Saaremaale!

      Põltsamaa Vallaraamatukogu on 7. - 9. juulini suletud, sest töötajad on
 Jõgeva maakonna raamatukogutöötajate koolitusreisil Saaremaa raamatukogudesse, kultuuriloolistesse ja looduskaunitesse paikadesse.
      Tutvutakse Saare Maakonna Keskraamatukogu ning Orissaare, Metsküla, Taritu ja  Salme raamatukogude tööga.
      Külastatakse Muhumaal Koguva küla, Angla Pärandkultuurikeskust, Panga panka, Odalätsi maastikukaitseala, Mihkli talumuuseumi, Viidumäe looduskaitseala, Sõrve säärt, Kaali Külastuskeskust ning Kuressaare piiskopilinnust.