kolmapäev, 15. detsember 2010

Põltsamaa valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine

Põltsamaa Vallavolikogu otsustas 18. nov. 2010. a. raamatukogude tegevuse ühtlustamiseks, et Esku Raamatukogu ja Lustivere Raamatukogu tegevus asutusena lõpetatakse 01. jaanuarist 2011. Eelpool nimetatud raamatukogud jätkavad rahvaraamatukogu teenuste osutamist Adavere Raamatukogu koosseisus, kusjuures Adavere Raamatukogu nimetatakse alates 01. jaanuarist 2011 ümber Põltsamaa Vallaraamatukoguks asukohaga Adavere alevik.